16 августа 2022 ГТРК «Хакасия»

Жители Хакасии передают в фонд Аскизского музея редкие экспонаты

Пуул оргах айынын - августтын- 26-чы кунiнде Россиянын саблыг спорт узы, Сеулдагы Олимп ойыннарында хола медаль утхан Сергей Карамчаков, изен-хазых полган полза, 60 чазын толдырарчых. Пу таныглыг кунге чарыдып, Асхыстагы чир-суг угренчен музейде улуг козiдiг тимнелче. Анда саблыг куресчiнiн чидiглерi ле нимес, прай Асхыс аймаанда оланай курес хайди тилеенi козiдiлер.

Архив
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31