17 ноября 2021 ГТРК «Хакасия»

13 специалистов Таштыпского района готовятся к новоселью

Пуул республикада «Аалларнын тиксi тилiзi» хазна программазы хоостыра, асхынах хадыллыг паза коп квартиралыг туралар пудiрiлче. Прай читон торт тура тимге сых парарга кирек. Пу ондайнан, Асхыс аймаанда алтон торт кiзi чуртха чидiнер. Орджоникидзе аймаанда- он читi. Таштып чирiндегi аал чоптерiнде, тiзен, он ус кiзее наа туралар клустерi пирiлер.

Архив
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31