16 ноября 2021 ГТРК «Хакасия»

Сохранить или вырубить тайгу? Жители села Матур не могут определиться

Таштып аймаандагы Мадыр аалда агас узурар сурыга чарыдылган чыылыг ирткен. Анда улгу к iз iлер i, депутаттар паза орындагы чуртагчылар араласханнар. Чон чыылыгда iк i чарыл парыбысхан, хайзы тайганы хайраллап халарга сагынча, пасхазы, агасты узурып, ахча тогынарга итче.

Архив
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31