12 октября 2021 ГТРК «Хакасия»

Учения ветеринаров Хакасии по профилактике и предотвращению свиной чумы

Малларнын ин хоргыстыг чугынчах агырыгларынын пiрсi-сосха чумазы. Аннан сагам вакцина чогыл. Пiр ле сосха агырыбысса, прай оорнi чох идерге килiсче. Хайди агырыгны тузында iлезiне сыгарарга паза агаа тарирга пирбеске? Пу паза аннан даа пасха сурыгларга чарыдылган угредiглiг чыылыг иртiрiлдi Асхыс аймаанда мал имчiлерiне.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31