13 апреля 2017 ГТРК «Хакасия»

2 частыг Алеша Анжиганов торееннен сыгара чуртас учун куресче

Анын пiр ле агырыг табылбаан. Ирткен чылда агаа Москвада операция иткеннер. Сагам оолахты андох сыныхтаглар сахтапча. Че iче-пабанын ырах чолга парарга ахчазы чидiспинче.

Архив
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30