14 февраля 2020 ГТРК «Хакасия»

Будущие сантехники и сварщики - отличные мастера

«Чиит профессионаллар» чемпионат азах меетке читтi. Пуун чинiсчiлер сыйыхталар. 31 костегче пiлiс-узынан пуул 200 азыра кiзi сынасхан. Марыг хазыр парган, араласчылар чахыгларны чахсы толдырарга матап сiренгеннер. Агбандагы чурт хонии техникумында сантехниктер, тимiр хабыстырчан паза агаснан тогынчатхан устар марыгласханнар.

Архив
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31