14 января 2020 ГТРК «Хакасия»

В школе №1 г. Абакана почтили память Героя России Игоря Ахпашева

13 январьда Агбандагы чуртагчылар Россиянын Матыры Игорь Ахпашевтi сагысха киргеннер. Анын чуртазы Чечен чирiндегi чаада 25 чыл мынын алнында узiл парган. Хумартхы чыылыг махачы чаачы угренген 1-гы школада ирткен. Ол чиит толге чахсы козiдiм полча.

Архив
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31