29 ноября 2019 ГТРК «Хакасия»

Волшебная юрта

Агбанда Театр чылына чарыдылган « Хайхастыг тадар иб» фестиваль ирт парды.
Анын араласчылары – чайаачы ондайлыг иркечектер, чон алнына сыгып, пiр дее туртухпин нымахтар козiт пиргеннер. Полган на ойын хакас тiлiнен толдырылган.

Архив
Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30