15 ноября 2019 ГТРК «Хакасия»

Детсад в п.Аскиз

Асхыс аймаанда, « Eгредiг» национальнай проект хоостыра, 3 олuан сады пeдiрiлче.
Асхыста тоuыстар азах меетке чит тее пардылар. Пилтiр аалдаuы пудiрiг пазагы чылда, кускуде, тоозылар. Асхыс поселокта, тiзеy, тоuыстар пу наада ла пасталды. Андаuы олuан сады 80 палаа корiл парган. Пeдiрiге федеральнай паза орындаuы бюджеттердеy 60-xа миллион салковай пирiлген.

Архив
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31