15 ноября 2019 ГТРК «Хакасия»

Инвалид Чешев

Асхыстагы лицей-интернатта Агбандаuы коляскалыu кинек Дмитрий Чешев аалxы полды.
Ол чииттерге чуртаста, хайдаu даа сидiктер урунза, чiдiрiнмеске, ин пастап посха киртiнерге чоп пирген. Ол 8 чыл мынын алнында пилiн тын аuырт салuан, аннаy пеер пас чjр полбинча.

Архив
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31