15 августа 2019 ГТРК «Хакасия»

Республиканын чир-суг угренчен музейiнде Орыс музейiнiн виртуальнай полии тогынып пастады

Амды Хакасиянын чуртагчылары тиекейге саблыг чайаачы устарнын тогыстарын компьютер пастыра корiп ал турарлар. Мындох, онлайн палгалыс пастыра аймах лекциялар паз тогазыглар ирт турар.

Архив
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29