9 августа 2019 ГТРК «Хакасия»

Кiчiг паза ыраххы аалларнын чуртагчыларына мал оскiрчеткен учун толег пуул наа ондайнан идiлче

Республика правительствозынын апрельде алган чарадии хоостыра, амды ахча 5 iнек, 10 ине хой паза 1 пии учун не толелер. Пос хонии ээлерi алчатхан ин коп ахча 21 мун 216 салковайга читче.

Архив
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29