17 марта 2017 ГТРК «Хакасия»

Алтай аймаандагы Новороссийскайдагы аал чобi 2016 чылда муниципальнай пудiстер аразында ирткен марыгда ин артыхтар санында адалган

Утхан ахчаа ол пылтыр Берёзовка аалдагы клубты иптеп алган.