17 марта 2017 ГТРК «Хакасия»

Чылда 2 хатап харчыхтан тогыр вакцинация иртiрiлче

Сагам часхыдагы чорiм парча. Корiк айы пасталарынан республикада 1 мун 355 кiзi, ол санда, 558 олган, прививка тургыстырып алган.