3 июня 2019 ГТРК «Хакасия»

Хакас драма театры улуг-кiчiг улусха сыйых тимнеп салды

Артисттер республиканын аалларындагы сценаларда ойыннар тургызарлар. Андаг чорыхтын пiрсi салылган пу куннерде Таштып аймаанзар. Iди Пыдырах, Чыланныг паза Харагай паары аалларнын олганнары «Теремок» нымахты корiп, угаа хыныг ойын-марыгда аралас коргеннер.

Архив
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31