25 апреля 2019 ГТРК «Хакасия»

Пуул часхыда хар илееде чаап, тайга арали орныххан ааллардагы чонны тын сагыссыратча

Олар азых читпин парып, маллар кодiрт сыгарынан чочынчалар. Кiчiг аалдагы чуртагчыларнын республика программазына ла iзенiс. Хазна ахчазы ол-пу сурыгларны погiп аларга чахсы хабасча.

Архив
Май 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31