15 марта 2019 ГТРК «Хакасия»

Часхы паза чайгы туста Александр Топановтын адынан хакас драма театры республика аймахтарынын улуг паза кiчiг ааларын ибiр пар килерге погiн тутча

Чорыхтар Хызылчар крайынзар даа корiл парган. Корiгчiлернiн хайиина репертурарда хачанох орных парган паза наа чапсых ойыннар сыгарылар.

Архив
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31