2 января 2019 ГТРК «Хакасия»

«Наа чыл козенексер тохлатча»марыг Асхыс аймаанда пуул 5-чi хати иртiрiлдi

Анда тогыс пiрiгiстерi, пос киреенен айгасчатхан кiзiлер паза оланай аал чуртагчылары кустерiн сынааннар. Прай 96 араласчы санга алылган. Олар тураларны, тура алнындагы ачыхтарны, кабинеттернi чазааннар.

Архив
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31