6 ноября 2018 ГТРК «Хакасия»

Чылнын сай тимiр чол вокзалы хыриндагы ачыхта тургызылган хумартхы тас алнында митинг иртче

Анда кизек чааларда чуртастарын пир салган чаачыларны сагысха кирчелер. Пу киректе махачы оолларнын iче-пабалары паза улгу кiзiлерi араласчалар.

Архив
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31