6 ноября 2018 ГТРК «Хакасия»

Чуртапчатхан аалны паза аны ибiре чатхан чир-чайаанны арыг тудары – чоннын холында

Пу наада Асхыс аймаандагы Индiркi Паза аал чобiне кiрчеткен 4 аалда субботник ирт парды. Оларны пiрiктiрчеткен чолны хастада iдок погыр- похсах арыглалган. Пу тогыс чылда 2 хати –часхыда паза кускуде- иртiрiлче.

Архив
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31