18 октября 2018 ГТРК «Хакасия»

Асхыс аймаандагы Ус чул аалдагы олганнар хакас тiлiн матлама пiлчелер

Школада даа пос тiлiнен чахсы пiлiс козiтчелер. Угренчiлер республика синiнде иртчеткен марыг-олимпиаларда чинiсчiлер санында удаа адалчалар. Сентябрьда хакас тiлiнен пiрге диктантты Ус чулдагыох чииттер ин чахсы пазыбысханнар.

Архив
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30