15 августа 2018 ГТРК «Хакасия»

22 августта Россияда хазна флагынын кунi таныхталар

Агаа чарыдып, пуун Хызылчардагы саблыг спортсменнер Инесай сугча чус парыбыстылар. Мохов аалдан сыгара Дивногорскка читiре. Улгу паза халых пiрiгiстерiнiн кiзiлерi спортсменнернiн сугдагы чорыгы тузiмнiг ползын тiп, алгааннар.

Архив
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30