7 августа 2018 ГТРК «Хакасия»

Хызыл Агбанга 102 орама кiрче

Че пу тусха теере чонга чыылызып, тынанып алчан орын пiр дее чох полган. Амды, тiзен, орындагы чуртагчыларнын ур сахтаан сагызы тол сыхты. Чонда «Баранка» адалчатхан сугнын пiр саринда улуг парк пудiрiл сыхты.

Архив
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31