3 августа 2018 ГТРК «Хакасия»

Хакасиядагы чаа комиссариады 3 августта тогылах пайрамын, тостелгеннен пеер 80 чылын, таныхтаан

Мында аймах чылларда тогынган улусты улукуннен алгыстирга улгу кiзiлерi кил парганнар, ин артыхтарына аарластыг пiчiктер читiрiлген.

Архив
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31