31 июля 2018 ГТРК «Хакасия»

Хакас чирiнде пик хоныхтыг, ынаг собiрелер асхынах ниместер

Оларнын пiрсi – Шира аймаандагы Хызыл аалда чурттыг Батандаев ирепчi. Олар пасхазына угаа чахсы козiдiм полчалар, аат хустар чiли, паарсазып, пiлiзiп чуртапчалар.

Архив
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31