11 июля 2018 ГТРК «Хакасия»

Чылыг пирчен тус тоозылганнан пiр ай чарым ирт парды

Сентябрь соонзар тураларзар чылыг хатап пирiл сыгар. Куску-хысхыны амыр, саай чох иртiрерге чахсы тимнен саларга киректелче. Ол тогыстар хайди парчатханы правительство туразында ирткен чыылыгда узурiлдi.

Архив
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30