9 июля 2018 ГТРК «Хакасия»

Агбандагы олган садтарынзар 3-7 частыг палалар теезi чогыл

Амды хазна президентiнiн чахиинан ин кiчiглерiне орыннар тостирге кирек. Сагамгы туста школа алнындагы учреждение пудiрiлер паза пiр орында озек сабыл парган. «Настенька» олган садында 2 часха читкелек олганнар парох.

Архив
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30