10 июля 2018 ГТРК «Хакасия»

Чуртаста компьютер технологиялары пик орных пардылар

Андаг даа полза, чон книга хыгырарын тастабинча. Асхыс аймаандагы библиотекаларнын чыындылары хачанох наачылалбаан. Хыгырыгчылар кирексiпчектен книгаларга чидiнiп алар учун, анда чыл сай онетiн чорiм чарлалча. Пуул ол 7-чiчылы иртiрiлче.

Архив
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31