4 июля 2018 ГТРК «Хакасия»

Пуул саха чонынын саблыг оолгы, этнограф паза чоннын пазылбин путкен чайаачызынын iстезiгчiзi Гаврил Ксенофонтовха 130 чыл толча

1925 чылда ол Хакас чирiнде полган. Пу наада Асхыс аймаанда Якутск городтан килген делегация ааллады. Анын араласчылары ученай чорген чолларча пар килерге погiн тургысханнар.

Архив
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28