2 июля 2018 ГТРК «Хакасия»

Совет Союзынын матыры Михаил Чебодаевтiн соогi Литвадагы Скуодас городта чатча

Михаил Ивановичтiн адын аарлап-улуглап, Скуодастагы кiзiлер пу куннерде Киндiрлiг пилтiрiнде пол парыбыстылар. Пу аалда хакас матыр оскен, мыннанох сыгара чирi-суун ачын ыырчы холынан арачылирга парган.

Архив
Февраль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28