8 июня 2018 ГТРК «Хакасия»

Чуртастан парыбысты халыхтар паза политика деятельi, Агбан городтын паза Асхыс аймаанын аарластыг кiзiзi – Владислав Михайлович Торосов

Аны халганчы чолына удезерге Агбандагы драма театрынзар Хакасиянын улгулерi, халыхтар пiрiгiстерi, ученайлар, чайаачы чон паза оланай кiзiлер кил парганнар.

Архив
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31