8 июня 2018 ГТРК «Хакасия»

Хакасиядагы чонга аймах полызыг пирчен службада 2 мун азыра кiзi iстенче

Оларнын санында Асхыс аалда чурттыг Елена Сунчугашева. Анын хайиинда улуг частыг ага-уучалар, хазыхтан уйан кiзiлер. Чиит кiзi иб аразында хайынарга хабас пирче, ипти чоох алызып, чурек чылиин читiрiп, улуглар коннiлерiн кодiрерге кустенче.

Архив
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31