4 июня 2018 ГТРК «Хакасия»

Таштып аймаандагы Хызыл суг аалдагы чон улуг сагыссыраста чуртапча

Аал хыринда агастар узурылчалар, тогыс пiрiгiстерi паза идiнчектер, постын соонан арыглабин, от саапчан чирлернi ардатчалар, чолларны сайбапчалар. Орындагы чуртагчылар, Таштып аймаанын депутаттары паза сыныхтаг органнары, чыылызып, ол сурыгларны узурдiлер.

Архив
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31