15 мая 2018 ГТРК «Хакасия»

«Ин чахсы хакас тiлi угретчiзi» республика мариинда чинiс тутхан чир-сугчыларыбыс тиксi Россия синiнде устарын 2009 чылдан сыгара козiдiп пастааннар

Олар полган на сай сыйыхтыг орыннар холга кирчелер. Пiр хати Хакасиязар гран-при читкен. Пуул дее чидiг ирткен чыллардан тобiн полбас тiп iзенiс пар.

Архив
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31