18 апреля 2018 ГТРК «Хакасия»

«От ыры» фестиваль-марыг 10 чыл мынын алнында тостелген

Пу тус аразына ол чоннар аразындагы синге читiре ос парган. Анда аралазарга пасха - пасха хазналардан ырчылар килчелер. Пу чылда iдок коп аалчыны сагыпчалар. Пу наада марыгнын тимнеглiг комитедiнiн пастагы чыылии ирткен.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30