12 апреля 2018 ГТРК «Хакасия»

Кемеровтагы улуг орт соонан, прокуратура органнары паза МЧС службазы чон коп чыылысчатхан орыннарны сыныхтир тогысты узаратчалар

Пуун оларнын хайиина алылган Кадышевтiн адынан культура кiнi паза Хакас филармониязы.
«Проверка филармонии»

Архив
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31