12 апреля 2018 ГТРК «Хакасия»

Пу наада Асхыс аймаана ахчалыг полызыг пирер кiзi табыл парды

Чоох 100-че миллион салковайданар. Итсе, закон хоостыра, ол ахчанын нинче-де чардыгы республика бюджедiнзер кiрер. Халганы Асхыс аймана парыбызар. Инвесторнын ахчазына угредiг паза культура учреждениелерiнде килкiм тыхтаг тогыстары идiлер.

Архив
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31