10 апреля 2018 ГТРК «Хакасия»

Шира аймаандагы Тойым аалдагы коп хадыллыг тураларда хачанох тыхтаг тогыстары идiлбеен

Погiн хоостыра, олар 2028-2030 чылларга корiл парганнар. Тураларнын чабии отiре намыр паза хар суу кiрче. Кiзiлер угаа сидiк ондайларда чуртапчалар.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30