3 апреля 2018 ГТРК «Хакасия»

Ирткен тынаг куннерiнде Хакас республикада илееде коп хар чаап парган. Хайзы орыннарда анын тирии 40 сантиметрге читкен

Кии илееде соохтал чорiбiскен. Анзы хар хайыларын тудыбысхан. Че анын алнында аххан хар суу аал чуртагчыларына коп иреелес агыларга маннанган.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30