22 марта 2018 ГТРК «Хакасия»

Пии аймаанда 2011 чылдан сыгара, аал хониин тилiдер программа хоостыра, чуртагчыларга оскiрерге хой пирiлче

Пу ондайнан пылтыр iдок тузалан халган Хойбал аалдагы 4 собiре. Олар 3 чыл пазынан хойларны айландыр пирерге киректер. Хазна полызии сылтаанда Пии аймаанда 7 собiре кресен-фермер хониин тостеп алган.

Архив
Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31