14 февраля 2018 ГТРК «Хакасия»

Хакас телевидениезiнiн ветераны, ун режиссеры полып коп чыл тогынган кiзi Галина Конгарова 80 чазын таныхтабысты

Тынага сых парган соонан даа, ол холларын пос салып одырбинча. Хакас ипчiлернiн «Алтынай» пiрiгiзiнде откiн араласча.

Архив
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31