12 февраля 2018 ГТРК «Хакасия»

Ирткен чылда Асхыс аймаанда оланай куресче 6 марыг иртiрiлген

Оларда куреснен айгасчатхан прай оолагас-хызычахтарнын аралазар ондайлары полган. Пасха регионнардан килген куресчiлернен тогасханы чир-сугчыларыбысха iдок тузiмнiг поларына паза чалтырама чинiстер агыларына iзенiс пар.

Архив
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31