10 февраля 2018 ГТРК «Хакасия»

Хакас тiлiнче республика олимпиадазында чинiсчiлер санында пуул пастагызын на Агбандагы 22 –чi школанын угренчiлерi адалдылар

Олар город синiнде сыйыхтыг орыннар утчаннар, че тиксi Хакасиядагы олганнар аразында оларга он полбин парчан. Пуул, тiзен, Андрей Томочаковнан Михаил Тюкпиеков угаа чахсы пiлiс козiткеннер.

Архив
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31