9 февраля 2018 ГТРК «Хакасия»

Республикадагы олганнар библиотеказы кiчiг хыгырыгчыларнын хайиин тартып алар погiннен полган на сай аймах проекттер, козiдiглер тимнепче

Оларнын пiрсiнде Хакасияда чуртапчатхан чоннарнын культуразынан, кибiрлерiнен таныстырчалар.

Архив
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31