7 февраля 2018 ГТРК «Хакасия»

Пу хысхыда Арбыттан Хара чул аалны пiрiктiрчеткен Агбан суг кизiре пус чолын пуул аспадылар. Анынча чорерге чарадылбинча

Пу наада онетiн сыныхтаг иртiрiлген. Че республиканын ыраххы паза кiчiг аалынын чуртагчылары пусча iдок ле чорчелер.

Архив
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31