5 февраля 2018 ГТРК «Хакасия»

Табыг комиссияларынын ман чох тус пасталыбысты

Прописка хоостыра чуртабинчатхан кiзiлерден 18 мартта ун пирiбiзерге сурыныс пiчiктерi кiрiп пастабысты. Ол чорiм 1 февральдан чарлалган. Комиссия араласчыларына тогысты хайди сайбаг чох апарарданар угредiглiг чыылыгда чоохталча. Кун суриина аннан даа пасха сурыглар сыгарылча.

Архив
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31