26 декабря 2017 ГТРК «Хакасия»

Таштып аймаанда, Чииттер чылы азах меетке читкенi хоостыра, орындагы профессиональнай училищеде хакас культуразынын кунi таныхталды

Оол-хыстар чон кибiрлерiн иртiрерiнде паза ойыннарда араласханнар. Пайрамда чииттер коп чапсых ниме, корiп, пiлiп алганнар.

Архив
Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31