5 декабря 2017 ГТРК «Хакасия»

«Чон коглер!» чайаачы оменiн араласчылары корiгчiлернi аймах ыр-сарыннарнан 28 чыл изере орiндiр парирлар

7 декабрьда ансамбль Агбанда позынын сан пирiстiг ойынын тургызар. Сагам агаа халганчы тимненiстер парча.

Архив
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31