31 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

В числе стобалльников выпускница Верх-Аскизской школы Вероника Чанкова

Пуул Хакас Республикада пiрге хазна сыныхтагларын 100 баллга тудыбысхан оол-хыстар саны, ирткен чылларнан тиннезе, илееде коп. Орыс тiлiнен чалтырама пiлiстер 18 кiзi козiттi. Оларнын пiрс!-Чогархы Асхыс аалдагы школанын угренчiзi Вероника Чанкова. Мындаг позiк чидiге школа 2-нчi хати читтi. Олганнар Татьяна Толмшованын холында угренчелер.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30