19 апреля 2017 ГТРК «Хакасия»

Агбандагы «Ай сузы» эстрада - фольклор студиязынын араласчызы Софья Самрина, Сочиде ирткен чоннар аразындагы фестивальда аралазып, пастагы орынга турысхан

Анын угретчiзi Виктория Димчикова пуох марыгда профессионаллар аразында Гран-при утып алган.